Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

2016-2017 Bursları

2016-2017 Bursları

Özyeğin Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen / kabul edilen öğrencilere, Üniversiteye ilk kayıtları sırasında sağlanan burslardır.

2016 - 2017 Giriş Bursları

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Tam Burs : Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 Burs : Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs : Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Burs Yükseltme ve Ek Burs Olanakları

Lisans programlarına ilk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde belirli başarı koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversiteye girişte aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar.

SıralamaNakit BursYemek BursuYurt Bursu*
İlk 100Aylık 910 TLAylık 340 TL2 yataklı banyolu oda ücretinden yurt muafiyeti
101 – 1000Aylık 680 TLAylık 340 TL2 yataklı banyolu oda ücretinden yurt muafiyeti
1.001 – 5.000Aylık 450 TLAylık 340 TLEn düşük oda ücretinden yurt muafiyeti
5.001 – 10.000Aylık 340 TLAylık 340 TLEn düşük oda ücretinden yurt muafiyeti

 

Burslar bir akademik yıl için Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle sağlanır.
Yurtta kalmak istemeyen öğrenciler dönem başlarında Öğrenci Hizmetlerine başvuru yaparak yurt bursu yerine ulaşım bursu alabilirler. Ulaşım Bursu Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aylık 320 TL ulaşım desteğini kapsar.

İlk 6 (altı) tercihleri arasında yer almak kaydıyla (1)’den (6)’ya kadar maddeler ile belirtilen koşullardan herhangi birini sağlayanlardan %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50'ye%50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75'e yükseltilir.

(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak;
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak;
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak;
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olmak;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olmak;
 

(1)’den (6)’ya kadar maddeler de belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs yükseltme olanağından yararlanamaz.

Şehit Çocukları Bursu

Üniversite programlarına yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000'e giren burssuz veya kısmi burslu yerleşen şehit çocuklarına, bu durumlarını şehadetname ile belgelemeleri koşuluyla  %20 ilave öğrenim ücreti muafiyeti verilir.

Lisansüstü Öğrenime Destek Bursu

Yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özyeğin Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır.

Giriş Bursu Süre ve Devam

Üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan bursları ile ek burslar karşılıksızdır, öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl olmak üzere toplam altı akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için ise beş akademik yıldır. Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen, ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin bursları sona erer.  Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda ilgili Senato esaslarına göre bursu kesilebilir.
 
Öğrenim ücreti muafiyeti bursları akademik başarıdan bağımsızdır. Ancak, nakit, yurt, yemek ve/veya ulaşım ek burslarının devamı için her akademik yıl sonu sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları izleyen dönem için sona erer, koşullar sağlandığında ek burslar yeniden bağlanır.
 
İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm bursları sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp, İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmadıkları takdirde, tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır. Azami süreleri içinde kayıtsız kalıp sınav hakkı ile tekrar kayıt yaptıran öğrenciler ise yeni öğrenciler için geçerli olan burssuz öğrenim ücretine tabi olurlar.

Dikey Geçiş Süre ve Devam

Burslar karşılıksız olup, güz ve bahar dönemlerini kapsar. Burslar; İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl sürelidir. Doğrudan lisans programlarından başlayanlara ise, intibak sonrası kalan normal öğrenim süresine ilave bir yıl sürelidir. Öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır. Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan, veya İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin bursu sona erer. Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda ilgili Senato esaslarına göre bursu kesilebilir.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm bursları sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp, İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmadıkları takdirde, tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır. Azami süreleri içinde kayıtsız kalıp sınav hakkı ile tekrar kayıt yaptıran öğrenciler ise yeni öğrenciler için geçerli olan burssuz öğrenim ücretine tabi olurlar.