Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Lisansüstü Öğrenim Ücretleri

Lisansüstü Öğrenim Ücretleri

Öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yıl başında belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretleri, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır. Öğrenim ücreti, bir akademik yılı kapsar ve akademik takvimde ilan edilen ödeme tarihlerinde ödenir. Yaz okulu öğrenim ücreti bu ücrete dâhil değildir.

Lisansüstü programların öğrenim ücretleri ve kapsamları (Yıllık Ücret / Program Ücreti) aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Yıllık öğrenim ücreti bir akademik yılı kapsar ve akademik takvimde güz-bahar dönemleri için ilan edilen ödeme tarihlerinde iki eşit tutarda ödenir. Yaz okulu öğrenim ücreti bu ücrete dâhil değildir.

Program ücretinin kapsam ve ödeme planı program özelinde belirlenmektedir.

Fen Bilimleri EnstitüsüT.C. Uyruklu ÖğrencilerYabancı Uyruklu ÖğrencilerÖğrenim Ücreti Kapsamı (*)

Bilgisayar Mühendisliği Doktora / Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans

110.000 ₺10.000 $Yıllık Ücret

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora / Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans

110.000 ₺10.000 $Yıllık Ücret

Endüstri Mühendisliği Doktora / Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans

110.000 ₺10.000 $Yıllık Ücret

İnşaat Mühendisliği Doktora / Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans

110.000 ₺10.000 $Yıllık Ücret

Makina Mühendisliği Doktora / Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans 

110.000 ₺10.000 $Yıllık Ücret

Fizik Tezli Yüksek Lisans

110.000 ₺10.000 $Yıllık Ücret

Matematik Tezli Yüksek Lisans

110.000 ₺10.000 $Yıllık Ücret

Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans

110.000 ₺10.000 $Yıllık Ücret

Yapay Zeka Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans

110.000 ₺10.000 $Yıllık Ücret

Mimarlık Doktora / Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans

70.000 ₺11.550 $Yıllık Ücret

Kent ve Mimarlık Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans

70.000 ₺11.550 $Yıllık Ücret

Finans Mühendisliği Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans

110.000 ₺10.000 $Program Ücreti (1)

Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans

80.000 ₺80.000 ₺Program Ücreti (2)

(*) Program ücreti, 2022-2023 akademik yılında kabul edilen yeni öğrenciler için geçerlidir. Program ücreti kapsam ve ödeme esasları aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmaktadır:

(1) Finans Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programı için ödenecek olan program ücreti, 2022-2023 güz, bahar, yaz ve 2023-2024 güz dönemlerinin tamamını kapsar. Tezli Yüksek Lisans programı program ücreti ise öğrencilerin azami öğrenim süresini (3 akademik yıl) kapsar. Her iki programda da ödemeler, 2022-2023 güzde Üniversiteye kayıt esnasında, bahar ve yazda ise akademik takvimde belirlenen tarihlerde olmak üzere 3 eşit tutarda yapılır.

(2) Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans program ücreti ödemeleri, 2022-2023 güzde Üniversiteye kayıt esnasında; diğer dönemlerde ise akademik takvimde bahar ve güz dönemi için ilan edilen tarihlerde olmak üzere toplam 3 eşit tutarda yapılır. Ödemeler, 2022-2023 güz, bahar, yaz ve 2023-2024 güz dönemlerinin tamamını kapsar.

İşletme EnstitüsüT.C. Uyruklu ÖğrencilerYabancı Uyruklu ÖğrencilerÖğrenim Ücreti Kapsamı (*)

İşletme Doktora

100.000 ₺10.000 $Yıllık Ücret

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA)

110.000 ₺10.000 $Program Ücreti (1)

Yöneticiler için İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (EMBA)

201.000 ₺15.000 $Program Ücreti (2)

(*) Program ücreti, 2022-2023 akademik yılında kabul edilen yeni öğrenciler için geçerlidir. Program ücreti kapsam ve ödeme esasları aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmaktadır:

(1) MBA program ücreti ödemeleri, 2022-2023 güzde Üniversiteye kayıt esnasında; diğer dönemlerde ise akademik takvimde bahar ve yaz dönemi için ilan edilen tarihlerde olmak üzere toplam 3 eşit tutarda yapılır. Ödemeler, 2022-2023 güz, bahar, yaz ve 2023-2024 güz dönemlerinin tamamını kapsar.

(2) EMBA program ücreti ödemeleri, 2022-2023 güzde Üniversiteye kayıt esnasında; diğer dönemlerde ise akademik takvimde bahar ve yaz dönemi için ilan edilen tarihlerde olmak üzere toplam 3 eşit tutarda yapılır. Ödemeler, 2022-2023 güz, bahar, yaz ve 2023-2024 güz dönemlerinin tamamını kapsar.

Sosyal Bilimler EstitüsüT.C. Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu ÖğrencilerÖğrenim Ücreti Kapsamı (*)

Kamu Hukuku Doktora

145.000 ₺30.000 $Program Ücreti (1)

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans

120.000 ₺25.000 $Program Ücreti (2)

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans

85.000 ₺25.000 $Program Ücreti (3)

Özel Hukuk Doktora

145.000 ₺30.000 $Program Ücreti (1)

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

120.000 ₺25.000 $Program Ücreti (2)

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans

85.000 ₺25.000 $Program Ücreti (3)

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (2021 öncesi girişliler)

43.200 ₺-Yıllık Ücret

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (2022 girişliler)

103.700 ₺15.000 $Program Ücreti (5)

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

95.000 ₺12.500 $Program Ücreti (4)

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans

103.700 ₺15.000 $Program Ücreti (5)

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans

95.000 ₺12.500 $Program Ücreti (4)

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora / Tezli Yüksek Lisans

60.000 ₺12.564 $Yıllık Ücret

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli Yüksek Lisans

103.700 ₺15.000 $Program Ücreti (6)

(*) Program ücreti, 2022-2023 akademik yılında kabul edilen yeni öğrenciler için geçerlidir. Program ücreti kapsam ve ödeme esasları aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmaktadır:

(1) Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Doktora programı ücretleri, sekiz (8) dönemi kapsar ve ödemeler, 2022-2023 güzde Üniversiteye kayıt esnasında ve 2022-2023 bahar döneminde akademik takvimde ilan edilen tarihlerde olmak üzere 2 eşit tutarda yapılır. Belirtilen dönemlerin sonu itibariyle mezun olmaya hak kazanamayan doktora öğrencilerinin devam ettikleri her dönem için ilgili akademik yılın öğretim ücretinin sekize bölünmesi suretiyle bulunan dönem ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(2) Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans programı ücretleri, dört (4) dönemi kapsar ve ödemeler, 2022-2023 güzde Üniversiteye kayıt esnasında ve 2022-2023 bahar döneminde akademik takvimde ilan edilen tarihlerde olmak üzere 2 eşit tutarda yapılır. Belirtilen dönemlerin sonu itibariyle mezun olmaya hak kazanamayan yüksek lisans öğrencilerinin devam ettikleri her dönem için ilgili akademik yılın öğretim ücretinin dörde bölünmesi suretiyle bulunan dönem ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(3) Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans programı ücretleri, 2022-2023 güz, bahar, yaz ve 2023-2024 güz dönemlerinin tamamını kapsar ve ödemeler, 2022-2023 güzde Üniversiteye kayıt esnasında ve bahar döneminde akademik takvimde ilan edilen tarihlerde olmak üzere toplam 2 eşit tutarda yapılır.

(4) Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans ile Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans program ücreti 2022-2023 güz, bahar, yaz ve 2023-2024 güz dönemlerinin tamamını kapsar ve ödemeler, 2022-2023 güzde Üniversiteye kayıt esnasında ve bahar döneminde akademik takvimde ilan edilen tarihlerde olmak üzere 2 eşit tutarda yapılır. Bilimsel hazırlık programı için özel koşullar: a) Bilimsel hazırlık programı burs kapsamında değildir. b) Kayıt olunan derslerin kredisine göre kredi başına ücretlendirme yapılır; 2022-2023 akademik yılı için kredi başına ücret KDV dahil AKTS kredisi başına 1.562,5 TL'dir.

(5) Psikoloji Tezli Yüksek Lisans ile Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans program ücreti ödemeleri, 2022-2023 güzde Üniversiteye kayıt esnasında; diğer dönemlerde ise akademik takvimde bahar ve güz dönemi için ilan edilen tarihlerde olmak üzere toplam 3 eşit tutarda yapılır. Ödemeler altı (6) dönemi kapsar. Bilimsel hazırlık programı için özel koşullar: a) Bilimsel hazırlık programı burs kapsamında değildir. b) Kayıt olunan derslerin kredisine göre kredi başına ücretlendirme yapılır; 2022-2023 akademik yılı için kredi başına ücret KDV dahil AKTS kredisi başına 1.562,5 TL'dir.

(6) Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli Yüksek Lisans program ücreti ödemeleri, 2022-2023 güzde Üniversiteye kayıt esnasında; diğer dönemlerde ise akademik takvimde bahar ve güz dönemi için ilan edilen tarihlerde olmak üzere toplam 3 eşit tutarda yapılır. Ödemeler altı (6) dönemi kapsar. 

YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETİ

Kapsamı “Yıllık Ücret” olarak belirtilen programların yaz okulu ücreti, öğrencinin kayıtlı olduğu programın burssuz yıllık öğrenim ücretinin altmışta biri (dönem öğrenim ücretinin otuzda biri) olarak hesaplanan kredi başına ücretlendirme ile belirlenir.

Öğrenciler, yaz okulu ücretlerinin belirlenmesi için, önce ders kayıt işlemlerini tamamlar. Ders kayıtları sonrasında alınan derslerin toplam kredisine göre yaz okulu öğrenim ücretleri hesaplanır, varsa giriş bursları bu ücrete uygulanır ve ilan edilen ödeme tarihleri içinde ödeme gerçekleştirilir.

Kapsamı “Program Ücreti” olan programların yaz okulu ücretlendirmeleri program özelinde belirlenmektedir ve kapsam dahilinde ilan edilmektedir.