Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Şub 20, 2023 - Mar 04, 2023

2023 Bahar Öğrenim Esasları III

Değerli ÖzÜ Mensupları,

YÖK Genel Kurulunun 17 Şubat 2023 tarihinde bildirdiği kararlar doğrultusunda Üniversitemizin Senato’su tarafından alınan kararlar 17 ve 18 Şubat 2023 tarihlerinde 2023 Bahar Uygulama Esasları olarak duyurulmuştu. YÖK Başkanlığı’nın 18 Şubat 2023 tarihinde tüm Rektörlerle yaptığı toplantıda açıkladığı ilkelere göre uygulama esaslarımız tekrar değerlendirilmiş olup Öğrenime İlişkin Hususlar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Öğrenime İlişkin Hususlar:

 1. YÖK tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2023 bahar döneminde uygulamalı olmayan tüm lisans ve lisansüstü dersler çevrimiçi ve senkron olarak işlenecektir. Bu derslerde düzenlenecek quiz ve ara sınavlar çevrimiçi yapılacak olup; YÖK tarafından izleyen aylarda sınavlarla ilgili alınacak çerçeve kararına göre bu uygulama güncellenebilir. Final ve bütünleme sınavları hakkında karar, YÖK tarafından alınacak kararlar doğrultusunda belirlenecek ve ilan edilecektir.
 2. Çevrimiçi senkron dersler kayıtlı veya kayıtsız olabilir; bu bilgi derslerin öğretim elemanları tarafından paylaşılacaktır. Kayıt edilmeyen çevrimiçi derslerin bilgilerine öğrenciler LMS’deki materyallerle erişebileceklerdir.
 3. Tümü uygulamalı olan veya uygulama faaliyetleri içerip bu uygulama içeriğinin tüm döneme yayılarak verilmesi gerekli olan lisans ve lisansüstü dersler ise kampüste yüz yüze işlenecektir. Bu derslerin ara sınav, final ve bütünleme sınavları da kampüste yüz yüze yapılacaktır.
 4. Uygulama kısmı teorik kısmından topluca ayrı ve sonra verilebilen derslerimizin teorik kısımları çevrimiçi senkron verilecek olup, uygulamalı kısımlarının ne zaman ve nasıl verileceği YÖK tarafından izleyen aylarda alınacak kararlar doğrultusunda belirlenecektir.
 5. Lisans ve lisansüstü derslerin işleniş biçimine buradan ulaşabilirsiniz.
 6. İngilizce Hazırlık Programında öğrenim tamamen çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Bu derslerle ilgili ilave bilgiler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ayrıca ilan edilecektir.
 7. 2023 Bahar döneminde çevrimiçi derslerde dönem boyunca devam zorunluluğu uygulanmayacaktır. Yüz yüze uygulamalı derslerde ise ders ekleme-bırakma dönemi süresince derslerde devam mecburiyeti aranmayacaktır. 
 8. Derslerin çevrimiçi işlenmesi, YÖK tarafından izleyen aylarda alınacak kararlar doğrultusunda güncellenebilir; bu nedenle çevrimiçi derslerin SIS üzerinde sınıf atamaları kaldırılmamıştır. 
 9. Öğrencilerimiz çevrimiçi derslere istedikleri yerden katılabilecekleri gibi; kendi şartları ve tercihleri doğrultusunda ders saatlerinde dersleri için tanımlanmış sınıfları da kullanabilirler.
 10. Benzer şekilde, Üniversitemizin altyapı ve sınıflarımızın donanım imkanlarından faydalanmak isteyen öğretim elemanlarımız derslerini, dersleri için tanımlanmış sınıflarında çevrimiçi platformları kullanarak (Zoom, vb.) verebilirler.
 11. Çevrimiçi işlenen derslerin kayıt altına alınması, dersi sunan öğretim elemanının iznine tabidir. İzinsiz biçimde kayıt yapılması, alınan kaydın bir başkasına verilmesi, alınması, kullanılması, fiziki ya da sanal mecralarda paylaşılması gibi eylemler ilgili mevzuata göre yasak ve/veya suçtur. Bu gibi durumlarda ilgililer hakkında kanuni süreçler başlatılacağı gibi disiplin mevzuatı kapsamında da soruşturma yapılması söz konusudur.
 12. Çevrimiçi derslere ait ofis saatleri çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Dileyen öğretim elemanlarımız, ek olarak, yüz yüze ofis saati de düzenleyebilirler.

İlan edilen esaslar doğrultusunda öğrencilerimizin gerekli planlamalarını yapabilmeleri için ders ekleme-bırakma döneminin 3 Mart 2023 Cuma gününe kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda güncellenen akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz.

2023 Bahar Dönemi Uygulama Esasları, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ayrıca güncellenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Öğrenci Hizmetleri