Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Lisansüstü Bursları

Lisansüstü Bursları

Özyeğin Üniversitesi’nde lisansüstü öğrencilere sağlanan bursların kapsam, miktar ve koşulları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir.

Bu burslar; her ay, dönem veya akademik yıl sonunda öğrencinin akademik başarısı ve çalışma performansına göre, enstitü yönetim kurulu kararı ile değişebilir veya kesilebilir.

Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursları

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu önerisi üzerine Rektör onayıyla %10 - %100 arasında öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanır. Burslar; her ay, dönem veya akademik yılsonunda öğrencinin akademik başarısı ve Akademik Pratik (AP XXX) dersindeki performansına göre, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değişebilir veya kesilebilir.

Ayrıca (EMBA hariç), 

  • Hukuk lisansüstü programına kabul edilen öğrencilerden diğer üniversitelerin kadrolu öğretim elemanları ile  İstanbul Barosu Avukatları ve stajyerlerine,  hâkimler ve savcılara, %25 öğrenim ücreti indirimi yapılabilir.
  • Özyeğin Üniversitesinin  fakülte ve yüksekokulun her bir lisans programından  ilk 3 sırada mezun olan öğrencilere %25 ek burs verilir. 
  • Özyeğin Üniversitesinden mezun olan lisans öğrencilerine %25 öğrenim ücreti indirimi yapılır. 
  • Özyeğin Üniversitesinde  akademik çalışanlar, öğrenim ücretinden muaf olurlar.  

Kısmi Zamanlı Akademik Çalışma

2547 sayılı kanunun 46. Maddesi kapsamında kısmi zamanlı akademik çalışmalara katılım karşılığı burslu TC vatandaşı öğrencilerimize 12 ay süreyle ödeme yapılır. Bu ödemelerin devamı bahsi geçen çalışmaların beklenen düzeyde yerine getirilmesi, genel akademik başarı ve Akademik Pratik (AP XXX) dersinden geçer not almaya bağlıdır.

Akademisyen Yetiştirme Bursu

Kısmi Zamanlı Akademik Çalışma ödemesine ek olarak, akademisyen yetiştirme bursuna hak kazanan öğrencilerimiz eğitimleri süresince ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği ve Rektör tarafından onaylanan miktarda nakit burs alır ve/veya tercihine göre Üniversite yurdunda ücretsiz kalma hakkına sahip olur.  Bu bursun devamı genel akademik başarı ve Akademik Pratik dersinden (AP XXX) geçer not almaya bağlıdır.