Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

2010-2011 Bursları

2010-2011 Bursları

Özyeğin Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen / kabul edilen öğrencilere, Üniversiteye ilk kayıtları sırasında sağlanan burslardır.

2010 - 2011 Giriş Bursları

Özyeğin Üniversitesi lisans programlarına 2010-2012 akademik yılında kabul edilecek öğrencilere sağlanan giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Tam Burs  : Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%75 Burs  : Öğrenim ücretinin %75’inden muafiyet
%50 Burs  : Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs  : Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Kayıt yaptıran her öğrencinin kullanımına bir netbook bilgisayar tahsis edilir. 

Burs Yükseltme ve Ek Burs Olanakları

ÖSYM tarafından ÖzÜ lisans programlarına “Tam Burslu” kontenjanından yerleşip Yerleştirildiği Programın Puan Türünde Üstün Başarı Elde Edenlere

  • İlk 5.000’e ayda 500 TL nakit burs
  • 5.001 – 10.000’e ayda 300 TL nakit burs.

Aylık nakit burslar, Eylül – Haziran ayları arasında olmak üzere yılda 10 ay süreyle sağlanır.

Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) ve TUBİTAK Başarısına Sahip Olanlara
“%50 Burslu” kontenjandan yerleştirilenlerden yerleştirildiği programın ilk altı tercihinde yer alması kaydıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayanların öğrenim ücreti muafiyetleri %75’e yükseltilir.

  • IB diploma notu 32 ve üzeri olmak
  • Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak
  • Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak
  • Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak
  • Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye'deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu),
  • AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 not ile tamamlamak
  • Lisede okurken TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve/veya bilimsel proje yarışmalarında derece almak

Giriş Bursu Süre ve Devam

Burslar, karşılıksızdır; akademik başarı düzeyinden bağımsız olarak, öğrenimlerine İngilizce Dil Hazırlık Programı'ndan başlayanlar için altı akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için beş akademik yıl süresince devam eder.

Nakit burs, öğrencinin disiplin cezası almadığı, derslere devam ettiği, lisans programında tamamlanan bir dönemden sonraki dönemlerde, dönem ve genel not ortalamasının en az 2.50 olduğu burs süresince devam eder. Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar.