Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kurumlar Arası Yurt Dışı (Başarıya Göre) Yatay Geçiş

Kurumlar Arası Yurt Dışı (Başarıya Göre) Yatay Geçiş

Yurt dışındaki üniversitelerden Özyeğin Üniversitesi’nin bir lisans programına yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü, YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. ÖSYS Kılavuzunda yer alan (KKTC dahil) yurt dışı üniversitelerinden Üniversitemize yatay geçiş için kontenjanımız bulunmadığından başvuru alınmamaktadır.

 

Başvuru ve Tarihler

 • Başvurular online başvuru formu aracılığı ile yapılır. Birden fazla programa başvuru yapanlar tek form üzerinde iki tercihini belirtebilir.
 • Başvuru formu, başvuruların ilk gününde saat 10.00 itibarıyla açılır ve başvuruların son gününde saat 15.00 itibarıyla kapanır.
 • Başvuru Ücreti: Başvurulan her bir program için 300 TL’dir. En fazla iki program için tercih yapılabilir. Dekontun açıklama kısmında Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve başvuru kanalı belirtilmelidir (Örneğin Ayşe Fırat, 12345678901 - kurum dışı yatay geçiş). Başvuru ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri: Fibabanka Özyeğin Üniversitesi Şubesi IBAN NO: TR720010300000000003115544  
 • Başvuru formu, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. İstenilen belgeler ile başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont online olarak başvuru formuna jpeg veya pdf formatında eklenmelidir. Belgeler yalnızca online form üzerinden kabul edilecek olup; posta veya kargo ile gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir
 • Başvuru ücreti iade veya öğrenim ücretine mahsup edilmez.
 • Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
 • Küresel Covid-19 salgını sebebiyle, Üniversitemizde uzaktan çalışma düzeninde çalışılmaktadır. Başvurularla ilgili sorularınızı student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.
2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi
Kurumlar Arası Yurt Dışı (Başarıya Göre) Yatay Geçiş
Başvuru Kabul ve Takvimi
Başvuruların İlk günü 2 Ağustos 2021 Pazartesi, saat 10:00 
Başvuruların Son Günü 15 Ağustos 2021 Pazar, saat 15:00
(*) İngilizce Seviye Tespit Sınavı - TRACE (Online)
II. Aşama
23 Ağustos 2021 Pazartesi
Başvuru Sonuçlarının Web Sayfasında İlan Edilmesi 06 Eylül 2021 Pazartesi, saat 19.00 itibarıyla
Kayıt Niyeti Bildirimleri  6 - 9 Eylül 2021
Üniversiteye Kayıtlar 9 - 10 Eylül 2021
(*) Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin Üniversite tarafından düzenlenecek olan online TRACE sınavlarına girmeleri gerektiğinden, başvurularını tamamladıklarında student.services@ozu.edu.tr adresine sınava girmek istediklerini email ile bildirmeleri gerekmektedir. Pandemi sebebiyle TRACE sınav tarihinde gerçekleşebilecek herhangi bir değişiklik bu sayfa üzerinden ilan edilecektir.

Başvuru Koşulları

Genel Koşullar:

 • Yurt Dışı Üniversite: Adayın ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer almayan bir yurt dışı yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması gerekir (KKTC dahil kılavuzda yer alan yurt dışı üniversitelerinden kontenjanımız bulunmadığından başvuru alınmamaktadır.)
 • Tanınırlık: Adayın öğrenim gördüğü üniversitenin (yükseköğretim kurumunun) ve eğitimin yapıldığı programın, lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekir.
 • Eş Değerlik:  Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eş değer program olması gerekir. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programları, eş değer olarak kabul edilir.
 • Kayıt Durumu: Aday, yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan adaylar ise yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
 • Öğrenim SüresiAday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, lisans diploma programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az iki dönem öğrenim görmüş ve normal öğrenim süresini (sekiz dönem) aşmamış olmalıdır. Lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programına, ilk iki yarıyıla ve son iki yarıyıla yatay geçiş yapılamaz.
 • Genel Not Ortalaması (GNO): Adayın kayıtlı olduğu programdaki GNO’sunun 100 üzerinden en az 60 (4,00 üzerinden en az 2,29) olması gerekir. Belirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Üniversite diploma programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. İlgili yılda Üniversitenin lisans diploma programı puanı oluşmamış ise, adayın yatay geçiş başvurusu ilgili program için değerlendirilemez.
 • Tüm derslerden başarılı olma: Adayın kayıtlı olduğu programda aldığı tüm dersleri, en az geçer not ile tamamlamış olması gerekir. Belirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Üniversite diploma programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. İlgili yılda Üniversitenin lisans diploma programı puanı oluşmamış ise, adayın yatay geçiş başvurusu ilgili program için değerlendirilemez.
 • 2021 - 2022 akademik yılından önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

Taban Puan ve Başarı Sırası Koşulu: 

 • İlk 400’deki Üniversitelerden başvuran adaylar için: Öğrenime başladıkları yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşları(1) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 400'de yer alan üniversitelerde kayıtlı olan adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
  • Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda YKS’ye girmiş ve ilgili programın puan türünde, programın yurt içindeki eş değer programlar için belirlenmiş en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip olması gerekir.
  • İlgili program için YÖK tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması(2) koşulunun sağlanması gerekir.
  • YKS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir.
 • İlk 400’lük dilim dışında kalan Üniversitelerden başvuran adaylar için: Öğrenime başladıkları yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşları(1) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 400'lük dilim dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan adayların, aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
  • Lise öğrenimini Türkiye’de tamamlayanların, yurt dışında öğrenime başladıkları yılda YKS’ye girmiş ve ilgili programın puan türünde, programın yurt içindeki eş değer programlar için belirlenmiş en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip olmaları ve YÖK tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması(2) koşulunu sağlamış olmaları gerekir. YKS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir.
  • Lise öğreniminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların ise, kayıt oldukları diploma programının hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması (tüm derslerden en az geçer not almış olması) gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, 2. sınıf kontenjanlarına başvuru yapamazlar.
(1) YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşları:

(2) Başarı sıralaması koşulu olan programlar:

 • Hukuk lisans programı için: 2015, 2016 veya 2017 ÖSYS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (TM-3) 150.000'inci sırada olma şartı aranır. 2018 YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (EA) 190.000'inci sırada olma şartı aranır. 2019 veya 2020 yıllarında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (EA) 125.000'inci sırada olma şartı aranır.
 • Mimarlık (İngilizce veya Türkçe) lisans programları için: 2016 veya 2017 ÖSYS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programlara yatay geçiş başvurularında başarı sırası en düşük (MF-4) 200.000'inci sırada olma şartı aranır. 2018 yılı ve sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programlara yatay geçiş başvurularında başarı sırası en düşük (SAY) 250.000'inci sırada olma şartı aranır.
 • Mühendislik lisans programları için: 2016 veya 2017 ÖSYS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programlara yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4) 240.000'inci sırada olma şartı aranır. 2018 yılı ve sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programlara yatay geçiş başvurularında başarı sırası en düşük (SAY) 300.000'inci sırada olma başarı şartı aranır.

Programlara göre Ek Başvuru Koşulları:

Adayların yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:
 • Dil Yeterliği: Hukuk ve Mimarlık (Türkçe) haricindeki programlara başvuran adayların, İngilizce dil yeterlik koşulunu sağlanması gerekir. Dil yeterliğini sağlayamayan adayların kaydı yapılmaz, yapılmış ise de kayıt silinir. Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik belgeleri için tıklayınız. İngilizce dil yeterliğini gösterir belgesi olmayan adaylar Üniversite taradından düzenlenen TRACE sınavlarına girebilirler. 
 • Havacılık Yönetimi lisans programı için: Başvuran adayların havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kayıtları ve mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Adaylardan, kabul edildikleri takdirde ek belgeler talep edilecek olup, detaylı bilgiyi başvuru belgeleri arasında bulabilirsiniz.
 • Pilotaj lisans programı için: Başvuran adayların havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kayıtları ve mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Adaylardan, kabul edildikleri takdirde ek belgeler talep edilecek olup, detaylı bilgiyi başvuru belgeleri arasında bulabilirsiniz.

Kontenjanlar

 

Fakülte/Yükseokul/Program

Puan Türü*

2. Sınıf

3. Sınıf

Mühendislik Fakültesi

-

10

10

 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

2

2

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

2

2

 Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

2

2

 İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

2

2

 Makina Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

2

2

İşletme Fakültesi

-

8

8

 Ekonomi (İngilizce)

TM-1/EA

1

1

 Girişimcilik (İngilizce)

TM-1/EA

1

1

 İşletme (İngilizce)

TM-1/EA

2

2

 Uluslararası Finans (İngilizce)

TM-1/EA

1

1

 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

TM-1/EA

2

2

 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

TM-1/EA

1

1

Hukuk Fakültesi

-

2

2

 Hukuk (Türkçe)

TM-3/EA

2

2

Sosyal Bilimler Fakültesi

-

3

4

 Psikoloji (İngilizce)

TM-3/EA

2

2

 Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

TM-3/EA

1

2

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

-

7

7

Endüstriyel Tasarım (İngilizce)

MF-4/SAY

1

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

TM-1/EA

1

1

İletişim ve Tasarımı (İngilizce)

TS-1/SÖZ

1

1

Mimarlık (İngilizce)

MF-4/SAY

2

2

Mimarlık (Türkçe)

MF-4/SAY

2

2

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

-

3

3

Havacılık Yönetimi (İngilizce)

TM-1/EA

1

1

Pilotaj (İngilizce)

MF-4/SAY

2

2

 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

-

3

3

 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)

YGS-4/SÖZ

2

2

 Otel Yöneticiliği (İngilizce)

YGS-6/EA

1

1

 TOPLAM

 -

36

37

*Belirtilen puan türleri, 2020 yılı ÖSYS için belirlenmiş olup, başvuruda esas olarak öğrencinin kayıt olduğu yıldaki puan türü dikkate alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. İstenilen belgeler ile başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont online olarak başvuru formuna jpeg veya pdf formatında eklenmelidir. Belgeler yalnızca online form üzerinden kabul edilecek olup, posta veya kargo ile gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.

Tüm öğrencilerin teslim etmesi gereken başvuru belgeleri:

 • Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş online başvuru formu
 • Başvuru Ücreti: Başvuru yapılan her bir program için ayrı olmak üzere 300 TL tutarındaki başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont. Dekontun açıklama kısmında Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve başvuru kanalı belirtilmelidir (Örneğin Ayşe Fırat, 12345678901 - kurum dışı yatay geçiş). Başvuru ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri: Fibabanka Özyeğin Üniversitesi Şubesi IBAN NO: TR720010300000000003115544  
 • Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı ve mühürlü belge. Belgede adayın sınıfının ve halen kayıtlı olduğunun belirtilmesi gerekir. Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir. 
 • Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, adayın disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.) Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir. 
 • Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmelidir. Kayıtlı olunan üniversitede 4,00’lük veya 100’lük sistemden başka not sistemi uygulanıyorsa, üniversiteden temin edilecek not dönüşümünü açıklayan resmi bir belge de eklenmesi gerekir. Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir.
 • Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptinizde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler
 • YKS Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Sonuç Belgesi: Öğrencinin varsa Üniversiteye kayıt olduğu yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm LYS / YKS yerleştirme puan bilgilerini ve sıralamaları gösteren, doğrulama kodlu sonuç belgesi.Yurt dışındaki üniversiteye kayıt olunan yıla ait kabulde kullanılan ve YÖK tarafından kabul edilen uluslararası belgeler de ek olarak sunulabilir.
 • Kimlik Belgesi:  Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı / mavi kart / pasaport sayfalarının kopyası
 • Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın kopyası
 • Lise Transkripti: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş transkriptin kopyası
 • Dil Yeterlik için: Varsa, kabul edilen Dil Yeterlik Belgesi'nin onaylı kopyası. Dil yeterlik koşulları için tıklayınız.
 • Yurt Dışından Dönüş Belgesi: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurt dışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme halinde yatay geçiş için başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı
 • İş Yeri Çalışma Belgesi: Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri ile Türkiye'de öğrenim gören yabancı diplomat çocukları için durumlarını belirten resmi yazı. 
Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sunması gereken belgeler:
 • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi: T.C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösterir 1 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı. (E-devlet sistemi üzerinden Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğeri seçebilirsiniz.)
 • Sağlık Sertifikası: Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sağlık raporu. (İşitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.). (Rapor, özel hastaneden veya devlet hastanesinden temin edilebilir.)
Pilotaj Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sunması gereken belgeler: 
 • İkametgah belgesi (e-devletten indirilen belgeler kabul edilmektedir.) 
 • Lise Diploması Kopyası: Lise diplomasının aslı ve bir kopyası. Aslı kayıt sırasında iade edilecektir.
 • 13 adet Fotoğraf: Son 1 ay içerisinde çekilmiş 13 adet biyometrik fotoğraf
 • Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi: T.C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış 2 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı ile bir kopyası. (E-devlet sistemi üzerinden Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğer"i seçebilirsiniz.)
 • ICAO Ek-1 Sınıf 1 Hükümlerine uygun sağlık raporu: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygu1’inci sınıf sağlık sertifikasının aslı ile bir kopyası. Yetkili havacılık tıp merkezlerinin listesine SHGM resmi web sayfasından  ulaşabilirsinizYetkili havacılık tıp merkezinden alınan sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülme zorunluluğu bulunmaktadır ve öğrencilerin sorumluluğundadır. Sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülmesi ile ilgili işlemlere SHGM resmi web sayfasından veya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kayıt gününe kadar sağlık raporlarını bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle sertifikaya dönüştüremeyen öğrencilerin kayıt işlemleri sağlık raporunun aslı ve bir kopyası ile yapılabilecektir. (01 Ekim 2019 tarihine kadar 1’inci sınıf sağlık sertifikalarının aslını ve bir kopyasını  teslim etmeleri koşuluyla). 1’inci sınıf sağlık sertifikaları kopyası ile karşılaştırıldıktan sizlere iade edilecek ve öğrenciliğiniz süresince her yıl yenilenme ve kopyasının Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne teslim edilme sorumluluğu sizlerde olacaktır.  

Sayfa Başı

Değerlendirme ve Sonuçlar

 • Değerlendirmeler, ilgili akademik birimler tarafından yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz internet sitesinde duyurulur.
 • Başvurusu kabul edilen öğrencilerin kabul niyetlerini Öğrenci Hizmetlerine bildirmesi ve kayıt tarihleri içinde işlemlerini tamamlamaları gerekir.
 • Yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak, Üniversite öğrencilerin akademik başarıları (yerleştirme puanları, yerleştirme başarı sıraları, genel not ortalaması, hazırlık sınıfını başarma, disiplin durumu vb. kriterlere göre) değerlendirerek burs tahsisinde bulunabilir. Burs tahsisinde bulunulan öğrencilere, burs oranı, süresi ve koşulları ayrıca e-posta adreslerine bildirilir.
 • Ders ve not intibaklarına, ilgili yönetim kurulları tarafından karar verilir.

Sayfa Başı

Üniversiteye Kayıtlar

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylara Öğrenci Hizmetleri tarafından bir kabul mektubu iletilir ve geçiş yapmak için kayıt niyetleri alınır. Kayıt niyetini olumlu olarak bildiren adaylar ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt belgelerini Öğrenci Hizmetlerine teslim etmeleri, öğrenim ücreti ödemelerini tamamlamaları ve ilgili Üniversiteden ilişik kesme işlemlerini tamamlamaları gerekecektir. Süresi içinde işlemlerini tamamlamayan öğrenciler geçiş haklarını kaybederler.

Kayıt Belgeleri:

 • Başvuruda sunulan belgelerin orijinalleri
 • Kayıtlı olunan üniversiteden alınmış güncel transkript
 • Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Öğrenci kayıt bilgi formunun imzalı çıktısı (Öğrenci kayıt bilgi formlarının açık olduğu tarihleri öğrenebilmek ve formları doldurabilmek için; https://www.ozyegin.edu.tr/kayit adresinden bilgi edinebilirsiniz.)
 • Lise diploması aslı
 • Lise transkript aslı
 • Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir dekont
 • Havacılık Yönetimi lisans programı için ek olarak: Başvuruda sunulan sağlık raporunu ve adli sicil kayıtlarını gösterir belgenin asılları
 • Pilotaj lisans programı için ek olarak: Son 1 ay içerisinde çektirilmiş 13 adet biyometrik fotoğraf ile başvuruda sunulan sağlık sertifikası ve adli sicil kaydını gösterir belgenin asılları 

Ücretler ve Burslar

Öğrenim Ücretleri

2021-2022 akademik yılında YKS Kontenjanından veya Üniversite dışından yatay geçiş ile kabul edilen yeni öğrenciler için uygulanacak KDV dâhil yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Durumu

Fakülte Programları(1)

Havacılık Yönetimi

Pilotaj(3)  

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4)

Otel Yöneticiliği(5)

Ücretli

₺105.000,00

₺75.000,00

₺85.000,00

₺75.000,00

₺65.000,00

%20 Destek Burslu (2)

₺84.000,00

-

-

₺60.000,00

-

%50 İndirimli

₺52.500,00

₺37.500,00

-

₺37.500,00

₺32.500,00

Ödeme Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

(1) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Programları hariç.

(2) Destek Bursu: Lisans programlarımızın (Pilotaj hariç) Ücretli kontenjanlarına Üniversite tarafından belirlenen başarı sıralamalarına göre ilk beş (5) tercihten yerleşen öğrencilere %20 oranında öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanacaktır. Destek Bursları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

(3) Pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yıllık öğrenim ücretlerine dâhil değildir. Öğrenciler zorunlu uçuş dersleri için, Pilotaj lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu uçuş okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. 2021-2022 akademik yılında kayıt olanlar için Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş ücreti KDV dâhil 54.000 EURO’dur.  Uçuş ücreti burslu öğrenciler için kılavuz burs oranı kadar üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

(4) 2021-2022 akademik yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniforma takımını üniversitemizin kitabevinden, bıçak setini ise üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. Üniforma takımı ve bıçak seti ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2021-2022 akademik yılı için üniforma takımı ücreti KDV dahil 480 TL, bıçak seti ücreti 695 Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

(5) 2021-2022 akademik yılında Otel Yöneticiliği lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler üniforma takımını, lisans programında 2. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin kitabevinden temin edeceklerdir.  Üniforma ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2021-2022 akademik yılı için üniforma takımı ücreti KDV dahil 429 TL olarak uygulanacaktır.

Sayfa Başı

Burslar

Yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar, kabul edildikleri takdirde varsa kayıtlı oldukları üniversitelerinden almakta oldukları mevcut tüm burs ve indirimlerden feragat etmiş sayılırlar. Üniversitemize yapılan yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır.

Ancak Üniversite Yönetimi adayların akademik başarılarını (ÖSYM taban puanları / GNO vb.) ve disiplin durumlarını değerlendirerek burs değerlendirmesini yapabilmektedir. Burs tahsis edilmesi uygun görülen adaylara, teklif edilecek olan burs oranı, burs süresi ve burs devam koşulları, başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün gönderilen kabul mektuplarında bildirilir. Adaylardan kayıt niyetlerini, kabul mektubunda iletilen bursluluk oranı, süre ve devam koşullarını da değerlendirerek belirlemeleri istenir. Burs tahsisi yalnızca öğrenim ücretini kapsar; programın varsa ek ücretleri; tüm öğrenciler tarafından öğrenim ücreti burs ve indirimleri dikkate alınmadan geçiş yaptıkları ilgili akademik yıl için belirlenen ücret ve ödeme koşullarına göre ödenir. Öğrencilerin, bu koşulları kabul etmeleri halinde kayıtları yapılır.

Sayfa Başı

İntibak İşlemleri ve Öğrenim Süresi

 • Başvurusu olumlu bulunan adayların daha önceki programlarından almış oldukları derslerden muafiyet verilebilir. Geçiş yapmak istenilen programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamaları ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
 • Adayın alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, adayın öğrenim süresine sayılır. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24 - 30 arasındaysa bir dönem veya 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 - 30 arasındaysa bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.
 • Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgileri Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden edinebilirsiniz.

Derslerden Muafiyet için Genel Kurallar

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite’deki programında alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Muafiyet verilen dersler not dönüşüm tablosuna göre kredi ve notları dönüştürülerek kayıtlara geçirilir. Not dönüşüm tablosu, Üniversite tarafından düzenli olarak güncellenmekte olup, ders muafiyeti talebinde bulunacağınız Üniversitenin tabloda bulunmaması halinde kayıtlı olduğunuz fakülteye / yüksekokula başvurmanız gerekmektedir.
 • Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olmak ve bu süre içinde en az 60 AKTS kredisi ders almış olmaları şartı aranır.
 • Muafiyet verilerek intibakı yapılan dersler, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alınamaz.
 • Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden edinebilirsiniz.
 

İletişim ve Ulaşım

Çağrı Merkezimiz 9.00 - 16.00 saatleri arası hizmet vermektedir. 
☎: 444 4 OZU (698) / 0 216 564 9000
Küresel Covid-19 salgını sebebiyle, Üniversitemizde uzaktan çalışma düzeninde çalışılmaktadır.
Başvurularla ilgili sorularınızı student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.