Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Ek Madde-1 uyarınca)

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Ek Madde-1 uyarınca)

Türkiye’deki üniversitelerden Özyeğin Üniversitesi’nin bir lisans programına merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş işlemleri, 02 Mayıs 2014 tarihli 28988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"e eklenen Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca yürütülmektedir.


Başvuru ve Tarihler

 • Başvurular online başvuru formu aracılığı ile yapılır. Birden fazla programa başvuru yapanlar tek form üzerinde iki tercihini belirtebilir.
 • Başvuru formu, başvuruların ilk gününde saat 10.00 itibarıyla açılır ve başvuruların son gününde saat 15.00 itibarıyla kapanır.
 • Başvuru formu, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. İstenilen belgeler ile başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont online olarak başvuru formuna jpeg veya pdf formatında eklenmelidir. Belgeler yalnızca online form üzerinden kabul edilecek olup; posta veya kargo ile gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru Ücreti: Başvurulan her bir program için 300 TL’dir. En fazla iki program için tercih yapılabilir. Dekontun açıklama kısmında Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve başvuru kanalı belirtilmelidir (Örneğin Ayşe Fırat, 12345678901 – merkezi kurum dışı yatay geçiş). Başvuru ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri: Fibabanka Özyeğin Üniversitesi Şubesi IBAN NO: TR720010300000000003115544.  
 • Başvuru ücreti iade veya öğrenim ücretine mahsup edilmez.
 • Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
 • Küresel Covid-19 salgını sebebiyle, Üniversitemizde uzaktan çalışma düzeninde çalışılmaktadır. Başvurularla ilgili sorularınızı student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.
2021 - 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Ek Madde-1 uyarınca)
Başvuru Kabul ve Takvimi
Başvuruların İlk günü 2 Ağustos 2021 Pazartesi, saat 10:00 
Başvuruların Son Günü 15 Ağustos 2021 Pazar, saat 15:00
(*) İngilizce Seviye Tespit Sınavı - Placement (Online)
I. Aşama
20 Ağustos 2021 Cuma
(*) İngilizce Seviye Tespit Sınavı - TRACE (Online)
II. Aşama
23 Ağustos 2021 Pazartesi
Başvuru Sonuçlarının Web Sayfasında İlan Edilmesi 6 Eylül 2021 Pazartesi, saat 19.00 itibarıyla
Kayıt Niyeti Bildirimleri  6 - 9 Eylül 2021
Üniversiteye Kayıtlar 9 - 10 Eylül 2021

* Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin Üniversite tarafından düzenlenen Placement ve TRACE sınavlarına girmeleri gerektiğinden, başvurularını tamamladıklarında student.services@ozu.edu.tr adresine sınava girmek istediklerini email ile bildirmeleri gerekmektedir. Pandemi sebebiyle Placement ve TRACE sınav tarihlerinde gerçekleşebilecek herhangi bir değişiklik bu sayfa üzerinden ilan edilecektir.

 

Başvuru Koşulları

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler:

 • Türkiye veya KKTC’deki üniversitelere kayıt yaptırmış olanlar
 • Üniversiteye kayıt olunan yıldaki YKS / DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar
 • Hazırlık sınıfları dâhil tüm ara sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı bulunanlar
 • Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre, sınavsız geçişten yararlanarak veya MTOK programlarına kayıt yaptıran adaylardan puan koşulunu yerine getirenler
 • Ön lisans programlarına kayıt yaptıran adaylardan puan koşulunu yerine getirenler
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla diğer üniversitelere yatay geçiş yapan adaylar, ÖSYS / YKS / DGS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler.)
 • 2020 ve önceki giriş yıllarında kayıt olanlar

Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar:

 • Kayıt olduğu yıldaki YKS / DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans programının o yılki taban puanından düşük olanlar
 • ÖSYM tarafından belirtilen yükseköğretim kurumlarına yerleşen ancak kayıt yaptırmayanlar
 • ÖSYM tarafından kılavuzda yer alan (T.C. veya KKTC hariç) yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olanlar
 • Başvuru yapılan tarih itibarıyla Üniversiteden ilişiği kesilmiş bulunanlar
 • Üniversiteye yurt dışı öğrenci kabul koşullarına göre kabul edilip kayıt olanlar
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapanlar (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan adaylar, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler.)
 • 2021 yılı YKS sonucunda Üniversiteye kayıt olanlar
 • Askeri yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olanlar

Genel Durumlar:

 • Yerleştirme Puanı: Adayların kayıt olduğu yıldaki aldığı YGS/LYS veya DGS yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Üniversite diploma programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir.
 • Kayıt Durumu: Adayın 2020 yılı veya öncesinde Türkiye veya KKTC’de YKS/DGS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans diploma programına kayıt olup halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunması gerekir.

  - Kayıt dondurmuş veya kayıtsız statüde olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
  - ÖSYM tarfından belirtilen yükseköğretim kurumlarına yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ile yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar.

 • Öğrenim Süresi: Lisans programında İngilizce Hazırlık sınıfları dâhil tüm ara sınıflardaki kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilirler.
 • Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmamış olmak: Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmış olan adaylar, yine başka bir Üniversiteye bu şekilde yatay geçiş yapamazlar; Ancak, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan adayların ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler. Ancak ÖSYM tarafından ilk yerleştirildikleri programa başvuruda bulunarak geri dönebilirler.
 • Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran, sınavsız geçişten yararlanan, ön lisans programında kayıtlı olan veya MTOK programlarına kayıt yaptıran adaylardan puan koşulunu yerine getirenler de başvuru yapabilirler. Geçmek istenilen programa, adayın halen öğrenim gördüğü programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse taban puan oluşmadığından başvuru yapılamaz.
 • Askeri yükseköğretim kurumlarındaki adaylar merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

Programlara göre Ek Başvuru Koşulları:

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

 • İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvuru için İngilizce dil yeterliğini gösterir belgenin sunulması gerekir. İngilizce Hazırlık Programı veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyip başvurulan programın dil yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görürler. İkinci veya üstü sınıflarda geçiş yapmak isteyen adayların ise İngilizce dil yeterlik koşulunu sağlamaları zorunludur. İngilizce Hazırlık Programı’nda azami süreyi tamamlayarak ilişik kesme durumuna gelen adaylar, yalnızca öğrenim dili Türkçe olan programlara başvuruda bulunabilirler. Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvuru için İngilizce dil yeterliğini gösterir belgenin sunulması gerekir. Belgesi olmayan adaylar başvuru-kabul takviminde belirtilen tarihlerde PLACEMENT ve TRACE sınavlarına girebilirler. Sınavlar hakkında buradan detaylı bilgi alabilirsiniz.
 • Hukuk lisans programı için: 2015, 2016 veya 2017 ÖSYS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (TM-3) 150.000'inci sırada olma şartı aranır. 2018 YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (EA) 190.000'inci sırada olma şartı aranır. 2019 veya 2020 yıllarında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (EA) 125.000'inci sırada olma şartı aranır.
 • Mimarlık (İngilizce ve Türkçe) lisans programları için: 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 200.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 250.000'inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Mühendislik lisans programları için: 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 240.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 300.000'inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Havacılık Yönetimi lisans programına başvuran adaylar için ek koşullar: Başvuran adayların havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kayıtları ve mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Adaylardan, kabul edildikleri takdirde ek belgeler talep edilecek olup, detaylı bilgiyi başvuru belgeleri arasında bulabilirsiniz.
 • Pilotaj lisans programlarına başvuran adaylar için ek koşullar: Başvuran adayların havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kayıtları ve mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Adaylardan, kabul edildikleri takdirde ek belgeler talep edilecek olup, detaylı bilgiyi başvuru belgeleri arasında bulabilirsiniz.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı için: Herhangi bir yükseköğretim kurumuna 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

Özyeğin Üniversitesi lisans programlarının yıllara göre taban puanları için ÖSYS – Yükseköğretim Kurumları Programlarının  Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları Kitabı'nı ilgili yıllar için inceleyiniz.

Kontenjanlar

Fakülte/Yükseokul/Program

Puan Türü*

Hazırlık

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Mühendislik Fakültesi

-

103

103

103

103

103

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

20

20

20

20

20

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

19

19

19

19

19

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

30

30

30

30

30

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

17

17

 

17

17

17

Makina Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

17

17

17

17

17

İşletme Fakültesi

-

85

85

85

85

85

Ekonomi (İngilizce)

TM-1/EA

13

13

13

13

13

Girişimcilik (İngilizce)

TM-1/EA

6

6

6

6

6

İşletme (İngilizce)

TM-1/EA

21

21

21

21

21

Uluslararası Finans (İngilizce)

TM-1/EA

9

9

9

9

9

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

TM-1/EA

27

27

27

27

27

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

TM-1/EA

9

9

9

9

9

Hukuk Fakültesi

-

57

57

57

57

57

Hukuk (Türkçe)

TM-3/EA

57

57

57

57

57

Sosyal Bilimler Fakültesi

-

38

38

38

38

38

Psikoloji (İngilizce)

TM-3/EA

23

23

23

23

23

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

TM-3/EA

15

15

15

15

15

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

-

78

78

78

78

78

Endüstriyel Tasarım (İngilizce)

MF-4/SAY

11

11

11

11

11

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

TM-1/EA

13

13

13

13

13

İletişim ve Tasarımı (İngilizce)

TS-1/SÖZ

11

11

11

11

11

Mimarlık (İngilizce)

MF-4/SAY

24

24

24

24

24

Mimarlık (Türkçe)

MF-4/SAY

19

19

19

19

19

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

-

18

18

13

13

13

Havacılık Yönetimi (İngilizce)

TM-1/EA

13

13

13

13

13

Pilotaj (İngilizce)

MF-4/SAY

5

5

0

0

0

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

-

26

26

26

26

26

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)

YGS-4/SÖZ

19

19

19

19

19

Otel Yöneticiliği (İngilizce)

YGS-6/SÖZ

7

7

7

7

7

TOPLAM

 -

405

405

400

400

400

*Belirtilen puan türleri, 2020 yılı ÖSYS için belirlenmiş olup, başvuruda esas olarak öğrencinin kayıt olduğu yıldaki puan türü dikkate alınacaktır.

Sayfa Başı

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. İstenilen belgeler ile başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont online olarak başvuru formuna jpeg veya pdf formatında eklenmelidir. Belgeler yalnızca online form üzerinden kabul edilecek olup, posta veya kargo ile gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.

Tüm öğrencilerin teslim etmesi gereken başvuru belgeleri:
  • Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş online başvuru formu
  • Başvuru Ücreti: Başvuru yapılan her bir program için ayrı olmak üzere 300 TL tutarındaki başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont. Dekontun açıklama kısmında Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve başvuru kanalı belirtilmelidir (Örneğin Ayşe Fırat, 12345678901 - kurum dışı yatay geçiş). Başvuru ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri: Fibabanka Özyeğin Üniversitesi Şubesi IBAN NO: TR720010300000000003115544  
  • Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı ve mühürlü belge. Belgede adayın sınıfının ve halen kayıtlı olduğunun belirtilmesi gerekir. Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir. 
  • Ek Madde-1 Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, başvuran öğrencinin Ek Madde-1 uyarınca daha önce Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş puanıyla geçiş yapmadığını belirten resmi yazı. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.) Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir.
  • Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, adayın disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.) Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir. 
  • Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmelidir. Kayıtlı olunan üniversitede 4,00’lük veya 100’lük sistemden başka not sistemi uygulanıyorsa, üniversiteden temin edilecek not dönüşümünü açıklayan resmi bir belge de eklenmesi gerekir. Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir.
  • Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptinizde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler
  • YKS Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Sonuç Belgesi: Öğrencinin varsa Üniversiteye kayıt olduğu yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm LYS / YKS yerleştirme puan bilgilerini ve sıralamaları gösteren, doğrulama kodlu sonuç belgesi.
  • Kimlik Belgesi:  Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı / mavi kart / pasaport sayfalarının kopyası
  • Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın kopyası
  • İngilizce programlar için: Varsa, kabul edilen Dil Yeterlik Belgesi'nin onaylı kopyası. Dil yeterlik koşulları için tıklayınız.
Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sunması gereken belgeler:
 • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi: T.C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösterir 1 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı. (E-devlet sistemi üzerinden Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğeri seçebilirsiniz.)
 • Sağlık Sertifikası: Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sağlık raporu. (İşitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.). (Rapor, özel hastaneden veya devlet hastanesinden temin edilebilir.)
Pilotaj Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sunması gereken belgeler: 
 • İkametgah belgesi (e-devlet üzerinden alınacak olan barkodlu belge ile başvuru yapılabilir.)
 • Lise Diploması Kopyası: Lise diplomasının aslı ve bir kopyası. Aslı kayıt sırasında iade edilecektir.
 • 13 adet Fotoğraf: Son 1 ay içerisinde çekilmiş 13 adet biyometrik fotoğraf
 • Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi: T.C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış 2 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı ile bir kopyası. (E-devlet sistemi üzerinden Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğer"i seçebilirsiniz.)
 • ICAO Ek-1 Sınıf 1 Hükümlerine uygun sağlık raporu: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygu1’inci sınıf sağlık sertifikasının aslı ile bir kopyası. Yetkili havacılık tıp merkezlerinin listesine SHGM resmi web sayfasından  ulaşabilirsinizYetkili havacılık tıp merkezinden alınan sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülme zorunluluğu bulunmaktadır ve öğrencilerin sorumluluğundadır. Sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülmesi ile ilgili işlemlere SHGM resmi web sayfasından veya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kayıt gününe kadar sağlık raporlarını bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle sertifikaya dönüştüremeyen öğrencilerin kayıt işlemleri sağlık raporunun aslı ve bir kopyası ile yapılabilecektir. (01 Ekim 2019 tarihine kadar 1’inci sınıf sağlık sertifikalarının aslını ve bir kopyasını  teslim etmeleri koşuluyla). 1’inci sınıf sağlık sertifikaları kopyası ile karşılaştırıldıktan sizlere iade edilecek ve öğrenciliğiniz süresince her yıl yenilenme ve kopyasının Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne teslim edilme sorumluluğu sizlerde olacaktır.  
 

Sayfa Başı

Değerlendirme ve Sonuçlar

 • Değerlendirmeler, ilgili akademik birimler tarafından yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Değerlendirme sonuçları, başvuru–kabul takviminde ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde duyurulur.
 • Başvuru-kabul takviminde ilan edilen tarihlerde adayların kabul niyetlerini Öğrenci Hizmetlerine bildirmesi ve kayıt tarihleri içinde işlemlerini tamamlamaları gerekir.
 • Yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır, ancak, Üniversite, adayların akademik başarıları (yerleştirme puanları, yerleştirme başarı sıraları, genel not ortalaması, hazırlık sınıfını başarma, disiplin durumu vb. kriterlere göre) değerlendirerek burs tahsisinde bulunabilir. Burs tahsisinde bulunulan adaylara, burs oranı, süresi ve koşulları ayrıca başvuru sırasında kullandıkları e-posta adreslerine bildirilir.
 • Ders ve not intibaklarına, ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulları tarafından karar verilir.

Sayfa Başı

Üniversiteye Kayıtlar

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylara Öğrenci Hizmetleri tarafından bir kabul mektubu iletilir ve geçiş yapmak için kayıt niyetleri alınır. Kayıt niyetini olumlu olarak bildiren adayların ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt belgelerini Öğrenci Hizmetlerine teslim etmeleri ve öğrenim ücreti ödemelerini tamamlamaları gerekecektir. Süresi içinde işlemlerini tamamlamayan öğrenciler geçiş haklarını kaybederler.

Yatay geçiş başvurusu yapan adayların kayıt niyetlerinin olumsuz olması halinde, mevcut kayıtlı oldukları Üniversite ile herhangi bir işlem başlatılmayacağından, aday kendi isteği ile ilişik kesmediği takdirde, ilgili Üniversitedeki kayıtları devam edecektir.


Kayıt belgeleri:

 • Başvuruda sunulan belgelerin orijinalleri
 • Kayıtlı olunan üniversiteden alınmış güncel transkript
 • Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Öğrenci kayıt bilgi formunun imzalı çıktısı (Öğrenci kayıt bilgi formlarının açık olduğu tarihleri öğrenebilmek ve formları doldurabilmek için; https://www.ozyegin.edu.tr/kayit adresinden bilgi edinebilirsiniz.)
 • Lise diploması aslı
 • Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir dekont
 • Havacılık Yönetimi lisans programı için ek olarak: Başvuruda sunulan sağlık raporunu ve adli sicil kayıtlarını gösterir belgenin asılları
 • Pilotaj lisans programı için ek olarak: Son 1 ay içerisinde çektirilmiş 13 adet biyometrik fotoğraf ile başvuruda sunulan sağlık sertifikası ve adli sicil kaydını gösterir belgenin asılları
 • Yatay geçiş uygunluk belgesi: Kayıtlı oldukları üniversiteden yatay geçiş yapmalarına engel bir durum olmadığına dair imzalı resmi belge.
 

Ücretler ve Burslar

Öğrenim Ücretleri

2021-2022 akademik yılında YKS Kontenjanından veya Üniversite dışından yatay geçiş ile kabul edilen yeni öğrenciler için uygulanacak KDV dâhil yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Durumu

Fakülte Programları(1)

Havacılık Yönetimi

Pilotaj(3)  

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4)

Otel Yöneticiliği(5)

Ücretli

₺105.000,00

₺75.000,00

₺85.000,00

₺75.000,00

₺65.000,00

%20 Destek Burslu (2)

₺84.000,00

-

-

₺60.000,00

-

%50 İndirimli

₺52.500,00

₺37.500,00

-

₺37.500,00

₺32.500,00

Ödeme Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

(1) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Programları hariç.

(2) Destek Bursu: Lisans programlarımızın (Pilotaj hariç) Ücretli kontenjanlarına Üniversite tarafından belirlenen başarı sıralamalarına göre ilk beş (5) tercihten yerleşen öğrencilere %20 oranında öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanacaktır. Destek Bursları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

(3) Pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yıllık öğrenim ücretlerine dâhil değildir. Öğrenciler zorunlu uçuş dersleri için, Pilotaj lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu uçuş okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. 2021-2022 akademik yılında kayıt olanlar için Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş ücreti KDV dâhil 54.000 EURO’dur.  Uçuş ücreti burslu öğrenciler için kılavuz burs oranı kadar üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

(4) 2021-2022 akademik yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniforma takımını üniversitemizin kitabevinden, bıçak setini ise üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. Üniforma takımı ve bıçak seti ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2021-2022 akademik yılı için üniforma takımı ücreti KDV dahil 480 TL, bıçak seti ücreti 695 Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

(5) 2021-2022 akademik yılında Otel Yöneticiliği lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler üniforma takımını, lisans programında 2. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin kitabevinden temin edeceklerdir.  Üniforma ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2021-2022 akademik yılı için üniforma takımı ücreti KDV dahil 429 TL olarak uygulanacaktır.

Burslar


Yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar, kabul edildikleri takdirde varsa kayıtlı oldukları üniversitelerinden almakta oldukları mevcut tüm burs ve indirimlerden feragat etmiş sayılırlar. Üniversitemize yapılan yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır.

Ancak Üniversite Yönetimi adayların akademik başarılarını (ÖSYM taban puanları / GNO vb.) ve disiplin durumlarını değerlendirerek burs değerlendirmesini yapabilmektedir. Burs tahsis edilmesi uygun görülen adaylara, teklif edilecek olan burs oranı, burs süresi ve burs devam koşulları, başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün gönderilen kabul mektuplarında bildirilir. Adaylardan kayıt niyetlerini, kabul mektubunda iletilen bursluluk oranı, süre ve devam koşullarını da değerlendirerek belirlemeleri istenir. Burs tahsisi yalnızca öğrenim ücretini kapsar; programın varsa ek ücretleri; tüm öğrenciler tarafından öğrenim ücreti burs ve indirimleri dikkate alınmadan geçiş yaptıkları ilgili akademik yıl için belirlenen ücret ve ödeme koşullarına göre ödenir. Öğrencilerin, bu koşulları kabul etmeleri halinde kayıtları yapılır.

 

İntibak İşlemleri ve Öğrenim Süresi

 • Başvurusu olumlu bulunan adayların daha önceki programlarından almış oldukları derslerden muafiyet verilebilir. Geçiş yapmak istenilen programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamaları ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
 • Adayın alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, adayın öğrenim süresine sayılır. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24 - 30 arasındaysa bir dönem veya 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 - 30 arasındaysa bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.
 • Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgileri Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden edinebilirsiniz

Derslerden Muafiyet için Genel Kurallar

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite’deki programında alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Muafiyet verilen dersler not dönüşüm tablosuna göre kredi ve notları dönüştürülerek kayıtlara geçirilir. Not dönüşüm tablosu, Üniversite tarafından düzenli olarak güncellenmekte olup, ders muafiyeti talebinde bulunacağınız Üniversitenin tabloda bulunmaması halinde kayıtlı olduğunuz fakülteye / yüksekokula başvurmanız gerekmektedir.
 • Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olmak ve bu süre içinde en az 60 AKTS kredisi ders almış olmaları şartı aranır.
 • Muafiyet verilerek intibakı yapılan dersler, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alınamaz.
 • Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nden edinebilirsiniz.
 

İletişim ve Ulaşım

Çağrı Merkezimiz 9.00 - 16.00 saatleri arası hizmet vermektedir. 
☎: 444 4 OZU (698) / 0 216 564 9000
Küresel Covid-19 salgını sebebiyle, Üniversitemizde uzaktan çalışma düzeninde çalışılmaktadır.

Başvurularla ilgili sorularınızı student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.