Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Denklik Belgesiyle İlgili Bilgiler

Denklik Belgesiyle İlgili Bilgiler

DENKLİK BELGESİ TEMİNİ

1. Denklik Belgesi Nedir?

Denklik Belgesi lise diplomanızın / mezuniyet belgenizin / sınav sonuçlarınızın / sertifikanızın Türkiye'de elde edilenlere eş değer olduğunu belirten ve temin edilmesi yasal zorunluluk olan bir belgedir. Bu belge olmadan Türkiye’deki eğitiminize yasal çerçevede devam edemezsiniz. Denklik Belgesi’ni belirtilen tarihler dâhilinde temin edemeyen öğrencilerin YÖK Mevzuatı gereği Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Kayıt yaptırmadan önce Denklik Belgesi’nin alınması gerektiğini önemle hatırlatırız. Eğer bu belgeyi ülkenizden almanız mümkün değilse, ÖzÜ Uluslararası Ofisi, Denklik Belgesi’ni Türkiye’den nasıl alacağınız konusunda sizi bilgilendirecektir. Denklik Belgesi'ni almanın öğrencilerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Denklik Belgesi’nin temini uzun süren bir süreçtir. Bu yüzden ilgili belgeyi Türkiye’ye gelmeden eğer kendi ülkenizden alabiliyorsanız mutlaka almanızı, alamıyorsanız son kayıt tarihinden önce belge apostil işlemlerinizi tamamlayıp Türkiye’ye gelmeniz ve başvuruda bulunmanız gerektiğini önemle hatırlatırız. Lütfen kayıt tarihlerine dikkat ediniz.

Lise eğitimini Türkiye Cumhuriyeti liselerinde tamamlamış ve T.C. lise diploması kazanmış öğrencilerle KKTC liselerinden mezun olup lise diploması kazanan öğrencilerin Denklik Belgesi alması gerekmemektedir.

2. Denklik Belgesi’ni Nereden Temin Edebilirim?

Lise Diploması Denklik Belgesi Türkiye’de il/ilçe eğitim müdürlüklerinden, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ve/veya eğitim ateşeliklerinden alınabilir. İlgili yurt dışı temsilciliklerine buradan ulaşabilirsiniz. Denklik Belgesi başvurusunu öğrencilerin şahsen yapmaları gerekmektedir.

3. Denklik Belgesi için İkamet Tezkeresi Almak Zorunda Mıyım?

Evet. İkamet tezkeresini yabancı uyruklu olup Türkiye’de eğitim alacak olan her kişinin alması yasal olarak zorunludur. Mavi kartlı öğrencilerimizin ikamet tezkeresi almaları gerekmemektedir.

İkamet tezkereniz olmadan, pasaport ile yapılan başvuruları Denklik Ofis’leri kabul etmemektedir. 

4. Denklik Belgesi Başvurusu için Evraklarıma Apostil Yaptırmalı Mıyım?

Evet. Bu bilhassa önemli bir işlemdir. Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil şerhi uygulayan ülkelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Uluslararası geçerliliği olan belgelerde (Cambridge, IB Diploma, Matura, Bakalorya... vb.) Dış İşleri Bakanlığı/Milli Eğitim Bakanlığı veya Apostil Onayı zorunludur.

Kendi ülkenizden ya da kendi ülkenizden temin edemiyorsanız Türkiye’ye geldikten sonra temin etmekle yükümlü olduğunuz Denklik Belgesi işlemleri için lise mezuniyet belgelerinin mutlak suretle apostilli olması gerekmektedir. Apostilli olmayan lise mezuniyet belgelerine Denklik Belgesi verilmediği için ve apostil işlemlerini sadece kendi ülkenizden halledebileceğiniz için Türkiye’ye gelmeden önce ÖzÜ Uluslararası Ofisi tarafından kabul verilmiş olan tüm lise mezuniyet belgelerinizin apostil işlemlerini gerçekleştirmeniz gerektiğini önemle hatırlatırız.

Cambridge müfredatı kapsamında eğitim almış, GCE A Level sınav süreçlerini tamamlamış ve ilgili sınav sonuçlarına göre yurt dışından öğrenci kontenjanından kabul alarak kayıt olmaya hak kazanan adayların ek olarak Ministry of Foreign Affairs ve British Council’den belge tasdik (apostil) işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu tasdik işlemini tamamlamayan öğrenciler Türkiye’de Denklik Belgesi alamayacakları için ve tasdik işlemi yalnızca kendi ülkenizden tamamlanabileceği için Türkiye’ye gelmeden mutlaka tasdik işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Denklik Belgesi’ni temin edememenin Üniversitemiz ile ilişiğinizin kesilmesine sebep olacağını önemle hatırlatırız.

5. Cambridge GCE A Level sınavlarımı Private Candidate olarak verdim. Denklik Belgesi Alabilir Miyim?

A Level sınavlarını “private candidate” olarak tamamlamış olan öğrencilerin Türkiye’de Denklik Belgesi alabilmeleri için aynı zamanda kendi ülkelerinden Üniversite eğitimine devam etmesinde sakınca olmadığına dair belge temin etmesi gerekmektedir. Bu belge olmadan Türkiye’de Denklik Belgesi alamayacağınızı ve Denklik Belgesi alamadığınız takdirde üniversite kaydınızın silinebileceğini önemle hatırlatırız.

6. Lise Eğitimimi Uzaktan/Online Olarak Tamamladım. Denklik Belgesi Alabilir Miyim?

Online/uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan eğitim için denklik işlemi yapılmaz. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

7. Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden geliyorum. Denklik Belgesi almam gerekiyor mu?

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz. Bu öğrencilerin, düzenlenen tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara kayıtları yapılır ve dosyaları okulundan istenir. Ülkemizde merkezi sınavla ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların özel yönetmelik hükümlerine göre yapılır. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

8. Eğitim aldığım ülkede / kurumda sınıf atlatıldım bir üst seviye sınıf veya kuruma devam etme hakkı kazandım. Denklik işlemi için bir sakınca doğurur mu?

Geldikleri ülkedeki okul kademesini, daha kısa sürede bitirerek bir üst öğrenime devam hakkı kazananlar ile sınıf atlatılarak üst sınıflara devam hakkı kazananların hakları korunur. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

9. Denklik Belgesi Başvurum Reddedilir Mi/İade Edilir Mi?

Denklik Yönetmeliği 5. Madde: Kimlik, pasaport, ikamet belgesi ile apostil, dışişleri bakanlığı, eğitim bakanlığı veya konsolosluk onaylı diploma aslı ve geçmiş yıllara ait transkript, ayrıca lise bitirme sınavlarını başarıyla geçtiğini gösteren belge ile tüm belgelerin T.C Noterliğinden onaylı tercümeleri tek tek sisteme yüklenip, denklik uzmanına ibraz edilmediği durumlarda başvurular iade edilir.

10. Türkiye'nin yurt dışında bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulunda öğrenim görenlere denklik belgesi düzenlenebilir mi?

Türkiye’nin yurt dışında bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullardan gelenlerin denklik yaptırmasına gerek yoktur. Ancak Maarif Vakfı’na bağlı okullar için denklik belgesi gerekmektedir.

Denklik Belgesi başvuruları için https://edenklik.meb.gov.tr/ adresi üzerinden randevu almanız ve gerekli adımları tamamlamanız gerekmektedir. Detaylı bilgilerin tümü https://edenklik.meb.gov.tr/ adresi içerisinde yer almaktadır.

DENKLİK BELGESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru Belgeleri

  • Başvuru formu
  • Ortaöğretim kurumlarını bitirenlerden, yurt dışında öğrenim gördükleri öğretim kurumundan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile diploma (“Apostille” onaylı diploma aslı) veya diploma almaya hak kazandığına dair belge.
  • İkamet tezkeresi veya öğrenim vizesi veya kabul mektubu ve fotokopisi
  • Yurt dışındaki öğrenimleri sırasında kullanılan pasaportun aslı veya giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfalarının yeminli mütercimlerce yapılan tercümesi.
  • Denklik işlemini yapacak kurumda alan öğretmeni veya uzmanının bulunmaması hâlinde, yabancı dildeki belgelerin yeminli mütercimlerce yapılmış Türkçe tercümeleri veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümeleri. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)
  • Şeffaf kapaklı dosya

Denklik Belgeniz onaylandıktan sonra ilgili belgeyi e-Denklik ya da e-devlet üzerinden pdf olarak indirebilirsiniz. Denklik Belgesi’ni elde ettikten sonra Denklik Belgenizi ve tüm lise belge asıllarınızı Öğrenci Hizmetleri Ofisi’ne teslim etmekle yükümlüsünüz.

Denklik Belgesi Başvuru Adımları

1.
Denklik Belgesi başvurusu için gerekli evraklar eksiksiz tamamlanır.
2. https://edenklik.meb.gov.tr/#web sayfası üzerinden belgelerinizi yükleyerek randevunuzu alabilirsiniz.
3. E-Denklik başvurunuzu yaptıktan sonra size verilen randevu gününe evraklarınızın asılları ve fotokopileriyle birlikte (şeffaf kapaklı) özel bir dosya içerisine konulurak hazır hale getirilir.
4. Randevu gününüzde belgeleriniz ile birlikte randevu merkezine gidilir.
5. Başvurular, Denklik Belgesi talebinde bulunan kişinin bizzat kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şubesine (Büro 1) yapılır. Dosyalar incelendikten sonra (şeffaf kapaklı) özel dosyasıyla birlikte gerekli işlemler yapılmak üzere “Evrak Kayıt” birimine teslim edilir.
6. İlgili uzmanlar tarafından yapılan gerekli incelemeler sonunda uygun görülenlerin denklikleri hazırlanır. (Takriben 14 gün ancak eksik belgesi ya da apositili olduğu tespit edilen öğrencilerin işlemleri gerekli apostil işlemlerinin tamamlanmasıyla birlike 1 ayı aşkın bir süre devam edebilmektedir.)
7. Başvuru aşamasında teslim edilen evrakların asılları Büro 2 görevlilerince “Değerlendirildi” kaşesi basıldıktan sonra Denklik Belgesi ile birlikte (şeffaf kapaklı) özel dosya içerisinde başvuru sahibine ya da yasal temsilcisine imza karşılığı teslim edilir.